אומנית קרקס אווירית - קרקס ישראלי

אומנית קרקס אווירית

רוני כלב

רוני כלב, אמנית קרקס אווירי מזה 11 שנה. נאמברי טרפז/חבל/טיסו מותאמים לאירוע.