סדנאות ליצנות עם ג'רום הארוש - קרקס ישראלי

סדנאות ליצנות עם ג'רום הארוש

קורסים וסנדנאות ליצנות תיאטרלית וליצנות רפואית עם ג'רום הארוש.