אש האמונה - קרקס ישראלי

אש האמונה

אבי אברהם אפלבוים

בס"ד
המופע בנוי מ4 קטעי אש ג'אגלינג קצביים ומדליקים
אפשרי להוסיף, להוריד או להחליף קטעים לפי העניין והזמן.
אפשרות לקטעי קישור מעניין הארוע.
הכל נעשה בקדושה ובשמחה למען שמו באהבה